Skoči na sadržaj

О нама

Радња за пружање геодетских услуга “GEONAIS” је мала породична фирма са 20 година дугом традицијом. Поред стандардних геодетских услуга: омеђавањa, снимањa објеката, уцртaвaњa oбjeктa у кaтaстaр, изрaдe кaтaстaрскo тoпoгрaфских плaнoвa – ситуaциja, oбeлeжaвaњa – искoлчaвaњa грaдилиштa висoкoгрaдњe и нискoгрaдњe кao и спeцифичнe и гeoдeтскe инжeњeрскe пoслoвe,  парцелације, вештачења, пројектовања, етажну деобу, фирма се бави пружањем услуга из области грађевинарства, пре свега озакоњења објеката.

Наш тим састоји се од искусних дипломираних инжењера геодезије и грађевине, архитеката, вештака геодетске и грађевинске струке, геодета и електроинжењера.

Поседујемо све потребне линценце надлежних институција, а за своје клијенте пружамо услужно и све додатне услуге, које би вама одузеле пуно времена попут подношења захтева код свих градских управа и јавних предузећа, уплата административних такси, услуга овере и заказивања код нотара.

Геодетски биро “Гео Наис” је тим искусних геодета. Радимо озакоњење, омеђавање, снимање објеката, парцелацију, вештачења, пројектовање, етажну деобу…

Светозара Марковића 1 лок. 2
18003 Ниш (Медијана)
062/254999
018/525525

РАДНО ВРЕМЕ:
пон-пет: 7.30 – 15.30
субота: не радимо

Израда комплетне документације озакоњења већ од 149€